Förtroendevalda Ovanåkers kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Ovanåker

Förtroendevalda Ovanåkers kommunfullmäktige

Ledamöter

1. Emilia Uvagårds
2. Inge Eriksson
3. Lennart Englund
4. Allan Olsson

Ersättare
1. Alexander Wigren
2. Pär Rytkönen