Företrädare Ovanåkers kommun nämnder 2019-2022 | Sverigedemokraterna i Ovanåker

Företrädare Ovanåkers kommun nämnder 2019-2022

Kommunstyrelsen

Ledamot: Inge Eriksson
Ersättare: Pär Rytkönen

Barn- och utbildningsnämnden

Ersättare: Alexander Wigren

Valnämnd

Ledamot: Inge Eriksson
Ersättare: Pär Rytkönen